Hazai poszméh fajok veszélyeztetettsége
A hazai poszméhfajok veszélyeztetettségének felmérése, és javaslattétel a ténylegesen veszélyeztetett fajok védelem alá helyezésére

A méhek, és ezen belül a poszméhek Európa-szerte létszámcsökkenést mutatnak, ami a megporzásban betöltött fontos szerepük miatt természetvédelmi szempontból is aggasztó. A hazai poszméhfajok lelőhelyadatait tartalmazó adatbázisunk alapján a fajok relatív előfordulási és elterjedési gyakoriságát számoltuk ki. Meghatároztuk azt is, hogy az elmúlt kb. 80 évben hogyan változott az egyes fajok relatív gyakorisága. Két fajról túl kevés az adatunk, további kettő pedig Magyarországról kihaltnak tekinthető. A maradék 21 fajból álló hazai poszméhfaunában az IUCN veszélyeztetettségi kategóriák szerint hét faj fokozottan veszélyeztetett (CR), három veszélyeztetett (EN) és kettő sebezhető (VU). Mindezek alapján javaslatot teszünk az egyetlen hazai védett poszméhfaj mellett további 11 faj törvényi védelem alá vonására.