Legelők vadméh együttesei
Extenzív és intenzív használatú legelők vadméhegyütteseinek faunisztikai felmérése

Az "Evaluating current European agri-environment schemes to quantify and improve nature conservation efforts in agricultural landscapes" ("EASY") EU 5. projekt keretében 2003. nyarán a kiskunsági szikes illetve turjános jellegű gyepeken, valamint a Hevesi pusztákon végeztünk méhfaunisztikai felvételezéseket, intenzíven és extenzíven használt legelőkön. Mindhárom területen 7-7 mintaterület párt jelöltünk ki, vagyis összesen 21 intenzív és ugyanennyi extenzív legelőt mintáztunk meg. A méhek gyűjtése egyeléses hálózással történt, három alkalommal, május, június és július folyamán.

A begyűjtött anyagból több mint száz méhfaj 409 egyedét határoztunk meg. A fajoknak kb. egyötöde ritka, faunisztikailag értékes kategóriába sorolható. A háromféle terület közül a legfajgazdagabbnak a szikes puszták bizonyultak, ahonnan 59 faj került elő, míg a hevesi pusztákról 53, a turjános területekről pedig 46 fajt azonosítottunk. A faunisztikailag értékes fajok aránya az egyes területtípusokon fogott teljes fajszámhoz viszonyítva hasonló sorrendet mutatott. Méhfaunisztikailag legértékesebb területnek tehát a szikes gyepek mondhatók.