Rovartani vizsgálatok
Az egyesület rovartani vizsgálatainak elsődleges célpontja a méhek (Apoidea) csoportja, ezen belül is elsősorban a vadméhek. Méhekről hallva az emberek elsősorban a háziméhre (Apis mellifera) gondolnak, hiszen ez a faj háziasított, és a méhészet termékeit (elsősorban a mézet, de ezen túl a viaszt, virágport, propoliszt, stb.) mindenki jól ismeri. A vadon élő méhekről már kevesebben hallottak, és azt végképp kevesen tudják, hogy csak a Kárpát-medencében a háziméhen kívül még mintegy 600 más méhfaj él.

Az egyesület vadméhekkel kapcsolatos munkái a következők:
  • A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer megporzó protokolljainak kidolgozása és tesztelése
  • A hazai poszméhfajok elterjedésének vizsgálata
  • A hazai poszméhfajok veszélyeztetettségének felmérése, és javaslattétel a ténylegesen veszélyeztetett fajok védelem alá helyezésére
  • Extenzív és intenzív használatú legelők vadméhegyütteseinek faunisztikai felmérése