Hazai poszméh fajok elterjedése
A hazai poszméhfajok elterjedésének vizsgálata

Elvégeztük hazai Bombus és Psithyrus fajok lelőhelyadatainak összegyűjtését és adatbázisba rendezését. Az adatokat múzeumi és magángyűjteményekből, valamint a hazai szakirodalomból szedtük össze. A több mint 5200 gyűjtési adatot tartalmazó adatbázis alapján megszerkesztettük a 25 Bombus- és 6 Psithyrus-faj elterjedési térképét. Összesített adataink az ország UTM térképének 42%-át fedik le. Három poszméhfajról (B. distinguendus, B. elegans és B. serrisquama) csak régi, 1953 előtti adatok kerültek elő, így ezek az ország területéről kihaltnak tekinthetők. A fajok relatív előfordulási gyakoriságának adatait tekintve kiderült, hogy a hazai dongófaunában igen sok ritka faj él. Ezen fajok törvényi védelem alá vonása mindenképpen ajánlott. Egy természetvédelmi szempontú területértékelési pontrendszer kidolgozása érdekében a gyakorisági értékek alapján a fajokat négy csoportba soroltuk, és pontértékekkel láttuk el. Ezzel a módszerrel egy adott terület poszméhfaunájának ismeretében a terület természetvédelmi értéke (a dongók szempontjából) kiszámítható.