Környezeti nevelés, oktatás
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület a környezeti nevelés és oktatás terén is rendszeres tevékenységet folytat. Az egyesület tevékenysége erősen kapcsolódik a Szent István Egyetem gödöllői kampuszához, és ezen belül is elsősorban az Állattani és Ökológiai Tanszékhez. Az egyesületi tagok rendszeresen végeznek zoológiával, ökológiával és méhészettel kapcsolatos oktatási tevékenységet.

A SZIE Állattani és Ökológiai Tanszékének oktatási tevékenységéhez kapcsolódnak az egyesület által rendszeresen szervezett nyári táborok is. A természet és környezetvédelmi tábor, mely 1998 óta kerül rendszeresen megrendezésre, az utóbbi négy alkalommal a "Környezet-és természet védelmének gyakorlati alapjai" című tárgy keretében szervezett terepgyakorlatként valósult meg. Másik rendszeres nyári táborunk a "Vizes élőhelyek zoológiai indikátorozása" című egyetemi tantárgy alapját képezi.

Egyesületünk tagjai három éve rendszeresen részt vesznek a Göncöl Alalpítvány, illetve a Magosfa Alalpítvány által szervezett "Terepi vezetőképző" tanfolyamokon mint előadók. A legrendszeresebben a terepi rovartani vizsgálatokról szóló előadásokat tartjuk, és a 2005. év folyamán ebben a tárgyban továbbképzést is tartunk a már egy alaptanfolyamot elvégzett terepi vezetőknek.

Kapcsolódó témák: Táborok;

Diavetítés