A vácdukai tátorján állomány pontszerű felmérése
A tátorján (Crambe tataria) nagy méretű, virágzáskor akár 1m átmérőjű buglyos kóróvá terebélyesedő feltűnő növényünk, melyet 2-3 éves korában ér el, addig csak leveleket hoz. Az 1 cm körüli átmérőjű, négyszirmú fehér virágai a dúsan elágazó hajtásrendszer végálló, fürtös virágzataiban nőnek.

A tátorján névben feltehetőleg a szél "fergeteg" jelentésű alakja rejlik, mert gömbszerű kóróját ördögszekérszerűen görgeti a szél. Őseink éhínség idején rendszeresen fogyasztották e keresztesvirágúak (Brassicaceae) családjába tartozó növény karógyökerét.

Hazánkban fokozottan védett, eszmei értéke: 100000 Ft. Szerepel a Natura 2000 élőhelyvédelmi irányelv II. és IV. mellékletében.

Jelenleg hazánkban öt élőhelye ismert, ezek egyike a Vácduka és Rád határában található Bükkös- és Cseke-hegy. Elsősorban löszkedvelő növény, szereti a kisebb mértékű bolygatásokat, ezért pl. a vácdukai élőhelyen a szárazgyepen kívül megjelenik a felhagyott gyümölcsösökben, sőt a még művelt szőlőkben is.

Munkánk során, melyre a Duna-Ipoly Nemzeti Park kérte fel az egyesületet, a fent említett cserháti állomány pontszerű felmérését végezzük el.

A felmérés a 2005-ös évben zajlik, módszere a tövek GPS-sel (Leica GS20) való pontos bemérése mindkét hegyen. A mérések pontosságát utófeldolgozással javítjuk. A terepi munka során külön jelöljük a virágzó és a csak leveles töveket. Emellett jelölésre kerülnek a fiatal, az ezévi hajtások és a csíranövények is. Hogy ne történjen ismétlés, a bemért töveket kis színes foltokkal jelöljük, amik kb. 1-2 hét múlva lekopnak a növényekről.

Ezt a munkát tekinthetjük kísérleti jellegűnek is, mert ilyen típusú pontszerű állományszámlálás még nem készült a tátorjánra. Ez egyben egy kiinduló pont is a területhez kapcsolódó monitoringokhoz is, mert e munka segítségével a későbbiekben pl. könnyebben lehet majd mintaterületeket kijelölni a további vizsgálatokhoz.