Tiszai ciánszennyezés hatásvizsgálata
A Tisza nehézfém-és cianid-szennyezésével kapcsolatos hatásvizsgálatok

Az Egyesület részt vett a 2000. márciusi a nehézfém- és cianidszennyezéssel kapcsolatos hatásvizsgálatokban a Felső-Tisza vidékén. Vásárosnaményben és környékén négy mintavételi helyen vizsgáltuk a Szamos és a Tisza hullámterének talajlakó fonálféreg cönózisait. Esetenként a talajminták összes nehézfémtartalmára vonatkozóan is gyűjtöttünk analitikai adatokat. Az eredményekből azt a következtetést lehetett levonni, hogy a Szamoson több alkalommal is érkező szennyezés elsősorban Olcsva partszakaszán károsította a talajfaunát. Ezen kívül – kisebb mértékben – a Szamos torkolatától legtávolabbra eső mintaterületen, az Aranyosapáti révnél találtunk ismétlődő bolygatásokra utaló jeleket. A "kontroll"-nak szánt gergelyiugornyai és az összefolyás alatt közvetlenül elhelyezkedő vásárosnaményi területen nem észleltük érdemi károsodás jeleit.