Jegyzőkönyv

a Tölgy Természetvédelmi Egyesület közgyűléséről

Időpont: 2005. 04. 04.

Helyszín: SZIE Állattani és Ökológiai Tanszék Tanméhese

Jelenlévők: lásd a mellékelt jelenléti ívet

A meghívóban meghirdetett napirendi pontok:
   1. Az egyesület alapszabály-módosításának megbeszélése és szavazása
   2. Tájékoztató a nyári táborokról
   3. Egyéb
   4. Teadélután

A közgyűlés megkezdésekor a tagság Sárospataki Miklóst javasolta levezető elnöknek, aki ezt a tisztet elfogadta, és a tagság egyhangúlag meg is szavazta.

A levezető elnök javaslatára jegyzőkönyvvezetőt választott a tagság dr. Nagy Péter személyében, egyhangú szavazással. A jegyzőkönyv hitelesítésére két egyesületi tag jelentkezett, Bellaagh Mátyás és Verseczki Nikoletta, akiket a tagság szintén egyhangúlag megszavazott.

Ezután a levezető elnök megállapította, hogy a 28 fő egyesületi tagságból 17 fő van jelen, amely a tagság 60,1%-a, így a közgyűlés szavazóképes.

Az első napirendi pont értelmében megkezdődhetett az egyesület új alapszabályának megvitatása. A levezető elnök elmondta, hogy az Egyesület februárban leadott alapszabály módosítását a Pest Megyei Bíróság bejegyzésre alkalmatlannak minősítette, és hiánypótlásra visszaküldte. Ezután ismertette azokat a pontokat, ahol a módosításokat be kellett iktatni ("kiemelkedően" közhasznú státusz nem kérhető; a közgyűlés összehívásának rendje, a közhasznúsági beszámoló elfogadása és közzététele, a döntések nyilvánosságra hozatalának módja, az utalványozási jog szabályozása). A módosítások ismertetése után került sor az új alapszabály tervezet elfogadásának szavazásra bocsátására. A közgyűlés az új alapszabályt egyhangú szavazással elfogadta. Szavazati arány: 17 igen (100%), 0 nem és 0 tartózkodás.

A második napirendi pontnak megfelelően az elnök felkérte dr. Nagy Pétert, hogy a nyári táborokkal kapcsolatos információkat mondja el a tagságnak.

Egyéb napirendi pont híján ezután került sor a teadélután illetve az ott meghirdetett előadás megtartására.

Jegyzőkönyv vezető: dr. Nagy Péter

A jegyzőkönyvet hitelesítették: Bellaagh Mátyás, Verseczki Nikoletta