A Tölgy Természetvédelmi Egyesület közgyűlése
1970. január 1.

Helyszín: SZIE Állattani és Ökológiai Tanszék Gyűjteménytára

A meghívóban meghirdetett napirendi pontok:
   1. Tájékoztató az egyesület 2005-ös költségvetéséről és a közhasznú jelentés elfogadása
   2. Tájékoztató az elnökség múlt évi tevékenységéről
   3. A jövőbeni feladatok ismertetése
   4. Egyéb

Kapcsolódó témák: A közgyűlés meghívója  A közgyűlés jegyzőkönyve  Jelenléti ív