Jegyzőkönyv

a Tölgy Természetvédelmi Egyesület közgyűléséről

Időpont: 2005. 02. 15.

Helyszín: SZIE Állattani és Ökológiai Tanszék Tanméhese

Jelenlévők: lásd a mellékelt jelenléti ívet

A meghívóban meghirdetett napirendi pontok:
   1. Az egyesület alapszabály-módosításának megbeszélése és szavazása
   2. Az egyesület költségvetésének és éves beszámolójának elfogadása
   3. A tavaszi félév programtervezete
   4. Egyéb
   5. Teadélután

A közgyűlés megkezdésekor a tagság Sárospataki Miklóst javasolta levezető elnöknek, aki ezt a tisztet elfogadta, és a tagság egyhangúlag meg is szavazta.

A levezető elnök javaslatára jegyzőkönyvvezetőt választott a tagság dr. Nagy Péter személyében, egyhangú szavazással. A jegyzőkönyv hitelesítésére két egyesületi tag jelentkezett, Hecker Kritóf és Verseczki Nikoletta, akiket a tagság szintén egyhangúlag megszavazott.

Ezután a levezető elnök megállapította, hogy a 28 fő egyesületi tagságból 16 fő van jelen, amely a tagság 57,1%-a, így a közgyűlés szavazóképes.

Az első napirendi pont értelmében megkezdődhetett az egyesület új alapszabályának megvitatása. A levezető elnök elmondta, hogy az alapszabály módosítására és az új alapszabály elfogadására az egyesület közhasznú szervezetté válása, illetve a Budakörnyéki Ügyészség felszólalása miatt van szükség. Ezután ismertette, hogy mely pontokban változik meg az alapszabály a korábbihoz képest, majd az új alapszabály tervezet elfogadását szavazásra bocsátotta. A közgyűlés az új alapszabályt egyhangú szavazással elfogadta. Szavazati arány: 16 igen (100%), 0 nem és 0 tartózkodás.

A második napirendi pontnak megfelelően az elnök felvázolta az Egyesület 2004. évi költségvetésének beszámolóját, illetve ismertette a 2005. évre vonatkozó költségvetés tervét. Ezután szavazásra bocsátotta, hogy a közgyűlés elfogadja-e a költségvetést illetve a 2004. évi beszámolót. A közgyűlés a fentieket egyhangúlag elfogadta, szavazati arány: 16 igen (100%), 0 nem és 0 tartózkodás.

Ezután az elnök röviden ismertette a 2005-re tervezett egyesületi programokat: a havi gyakorisággal megtartandó teadélutánokat, a nyári táborokat, illetve az aktuális kutatási programokkal kapcsolatos terepi munkákat.

Egyéb napirendi pont híján ezután került sor a teadélután illetve az ott meghirdetett előadás megtartására.

Jegyzőkönyv vezető: dr. Nagy Péter

A jegyzőkönyvet hitelesítették: Hecker Kristóf, Verseczki Nikoletta