Galgahévíz láprét 2006
A Gödöllői-dombságban és a Galga mentén még az 1950-es években is nagy kiterjedésű területeken terültek el mocsár- és láprétek. Napjainkban az ilyen típusú kaszálórétek szinte teljesen eltűntek – nagyrészüket ma már szántóként használják -, csak néhány kisebb foltjuk maradt fenn. Ilyen megmaradt folt az 1996-ban felfedezett Galgahévíz és Hévízgyörk határán található közel nyolc hektáros, mára már a Duna-Ipoly Nemzeti Park tulajdonában lévő, ex lege védett láprét. Gazdaságát mutatja, hogy a területről eddig közel 160 növényfajt sikerült leírni, melyből 18 védett faj. Közülük néhány állományalkotó, mint például a lápi sás (Carex davalliana), vagy több százas, illetve ezres tőszámmal jelenik meg, mint a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) és a szibériai nőszirom (Iris sibirica). Ezek alapján elmondható, hogy a Galga mente jelenleg ismert rétjei közül ez a terület a legértékesebb.

Sajnálatos módon a rét korábbi tulajdonosai a terület égetését részesítették előnyben, amit sokszor már a vegetációs időszakban hajtottak végre. Terveikben szerepelt a teljes terület nyárral való beerdősítése is, de ez a tulajdonosváltással meghiúsult. A váltás után is, mely 2000 körül történt, rendszeresen gyulladt fel a rét tavaszonként, olykor már a különböző védett sások virágzása idején. Emellett viszont semmiféle természetvédelmi kezelés nem történt mindezidáig, ami erőteljesen megjelent a rét állapotán is, lassan kezdett benádasodni, több védett faj visszaszorult és megjelentek rajta a különböző invazív gyomfajok (kanadai aranyvessző – Solidago canadesis; kisvirágú őszirózsa - Aster lanceolatus).

A terület kezelését (egyszeri őszi kaszálás) a Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) kezdte meg több évvel ezelőtt, mely munkálatokban később több szervezet is részt vállalt. A Tölgy TE tagjai közül már 2005-ben is részt vettek az őszi munkálatokban. A PKMK szervezésében a 2006-os év októberének utolsó hosszú hétvégéjére lett kitűzve (október 27-29.) a kaszálás, mivel ekkor már az őszi virágzású növényfajok is termésbe értek és elszórták magjukat.

A kaszálást és a levágott anyag boglyákba történő összeszedését, és leszállítását a területről összesen közel 40 önkéntes végezte (melynek jó része a Tölgy TE tagjaiból tevődött össze), többen közülük (pl. Köteles Gábor) mindhárom nap részt vettek a munkálatokban. Az állatok számára is fogyasztható, jobb minőségű szénát egy helyi állattartó szállította el a munka folyamán lovaskocsival. A megmaradt, főleg náddal kevert széna a terület kevésbé értékes szegélyébe lett elszállítva. A kitűzött hétvégén nem sikerült az összes lekaszált anyag lehordása, ezért az utána levő időszakban kisebb önkéntes csoportokban fejeződtek be a munkálatok.

A résztvevők a pihenés időszakában a terület madárvilágának sokszínűségébe kaphattak betekintést a munkálatokkal párhuzamosan zajló madárgyűrűző bemutató keretébe. Az önkéntesek csapata a PKMK tagjain kívül a Tölgy Természetvédelmi Egyesületből, a Szent István Egyetem tanáraiból és diákjaiból, a helyi lakosságból, valamint baráti körök tagjaiból tevődött össze. Munkájukat a szervezők nagyra becsülik, utólagosan is köszönetüket fejezik ki érte.

További képek: www.pkmk.hu "frissítések" alrészében találhatók.

Diavetítés